TEV BURSU-TEV BURSU KİMLERE VERİLİR

Eklenme Tarihi : 11.03.2011 | Okunma Sayısı : 3081

Başarı Bursları

Üstün Başarı Bursları

Türk Eğitim Vakfı, Türkiye’de ilk defa geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla 40. kuruluş yılı dolayısıyla Üstün Başarı Bursları vermeye başlamıştır. Halen 166 öğrenci TEV'den Üstün Başarı Bursu almaktadır. 2010-2011 öğretim yılında da Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek, liderlik vasfı taşıyan 55 üniversite öğrencisine Üstün Başarı Bursu verilmiştir. 2010-2011 öğretim yılında (9 ay süresince) bu öğrencilerin her birine toplam 9.500 TL burs ödemesi yapılacaktır. Üstün Başarı Bursuna Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TS1, TS2 puan türlerine göre ilk 2000’e giren öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Üstün Başarı Bursu verilen alanlar:
 • Mühendislik-Mimarlık
 • Sağlık Bilimleri
 • İdari Bilimler
 • Temel Bilimler
 • Sosyal Bilimler
 • Hukuk

Adaylık Şartları:

 • I. T.C. Vatandaşı olmak
 • II. Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak
 • III. Başarı Koşulları
  • a. Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar: LYS’de MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TS1, TS2 puan türlerine göre ilk 2000’e girmiş olmak ve yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim görmeye hak kazanmak. (Yerleşilen puan türünde ilk 2000 içinde olunması gerekmektedir. (0,15’lik dilim))
  • b. Halen bir yükseköğrenim kurumunda yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim gören öğrencilerden, Hazırlık Sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler ile 2. sınıfa geçen öğrencilerin de müracaatı mümkün olabilecektir; Bu öğrencilerin üniversiteye girdiği yıl ÖSS’de ilk 2000’e girmesi, Hazırlık sınıfını 4 üzerinden 2,80, 100 üzerinden en az 70 not ile geçmeleri, 1. sınıftan 2. sınıfa geçenlerin ise; 1. sınıf genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3.50, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 87.5 olması gerekmektedir.
  • c. Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak, kendinde lider özellikler taşıdığına inanmak.

BAŞVURU :

 • I. Burslara başvuru tarihi 20 Ağustos-15 Eylül'dür.
 • II. TEV Burs Başvuru Formu www.tev.org.tr adresimizden doldurulup, çıktısı alınacaktır. İstenilen belgeler TEV Burs Başvuru Formu en üstte olmak üzere, eklenecek diğer belgelerle birlikte aşağıdaki anlatım sırasına göre, beyaz telli şeffaf dosyaya takılarak (dosya içinde evraklar tekrar plastik folyolara konulmayacaktır) posta/kargo ile veya elden TEV Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılacaktır. Geç gelen dosyalar değerlendirme dışı kalacaktır.

EKLENECEK BELGELER:

Tüm adaylar:

 • • TEV Üstün Başarı Bursu Müracaat Formu” (TEV web sitesinden doldurulup, çıktısı alınacaktır.)
 • • Okul hayatı dışındaki en büyük başarınızı/başarılarınızı anlatacağınız en fazla 1 sayfalık yazı.
 • • 2 adet referans mektubu (Öğretmenlerinden, öğretim üyelerinden veya aile dışından istediği birinden)
 • • TC Kimlik nolu Nüfus Cüzdanının muhtarlıktan veya noterden onaylı örneği.
 • • Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İşyerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap extresi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise SGK’dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi.)

Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar:

LYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi, (puan türlerine göre puanlarını, Türkiye genelindeki başarı sırasını gösteren belge), yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren ÖSYS Yerleştirme Sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi (Yerleştiği Yükseköğretim Kurumunu gösteren belge), lise diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir okuldan onaylı mezuniyet çıkış belgesi.

Ara sınıflarda öğrenim görenler:

 • Öğretim kurumunca onaylanmış, öğrenim süresince alınan dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript),
 • Üniversiteye girilen yıl puan türüne göre LYS’de (ÖSS’de) ilk 2000’e girdiğini gösterir LYS (ÖSS) sonuç belgesinin internet çıktısı, (sonuç örnekleri: http://sonuc.osym.gov.tr web adresinden alınabilmektedir.)

(Hazırlık sınıfını bitirenler; hazırlık sınıfını hangi not ile geçtiğini gösterir onaylı not belgesi (sadece başarılı olarak geçmiştir ifadesi ile verilen belgeler geçersizdir), lise diplomasının onaylı örneği veya diploma notunu gösteren ilgili okuldan alınmış mezuniyet çıkış belgesi),

 

SEÇİM :

TEV Üstün Başarı Bursu için aday olan öğrencilerin gönderdiği dosyalar, TEV Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak komisyon tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır. Ön elemeyi geçen adaylar ESSAY (Kompozisyon) yazımı için sınav merkezlerine (Genelde İstanbul ve Ankara olmaktadır.) davet edileceklerdir. Kompozisyon sınavı sonrası elemeyi geçen ve mülakata davet edilmesi uygun görülen adaylar yine yukarıda belirtilen sınav merkezlerinde mülakatlara davet edileceklerdir. TEV Genel Müdürlüğü'nce burs kazanan öğrencilere öncelikle e-posta ve posta yoluyla duyuru yapılacaktır.

BURSUN ÖDENMESİ :

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanacaktır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. 2010-2011 öğretim yılında Üstün Başarı Bursiyerlerinin her birine toplam 9.500 TL burs ödemesi yapılacaktır.

BURSUN DEVAM ETME KOŞULU / KESİLMESİ :

Üstün Başarı Bursu’nu almaya hak kazanan öğrencilerin burs haklarının devam edebilmesi için genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde 3,20, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde 80’in altına düşmemesi gerekmektedir. Hazırlık sınıflarını ise 4 üzerinden en az 2,80, 100 üzerinden en az 70, harf notu ile en az B notu ile geçmeleri gerekmektedir.) Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu Haziran ayı sonunda kesilmektedir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK :

Öğrenimini tamamlayan her burslu, TEV’ce kendisine yapılan ödemeler tutarını, hayata atıldıktan sonra ödemeyi ve en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için TEV aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının TEV’e bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.