2013-2014 9.SINIF DİL VE ANLATIM DERS KİTABI CEVAPLARI


Reklam

 

9.SINIF DİL VE ANLATIM DERS KİTABI CEVAPLARI

 

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Etkinlik ve hazırlık Cevapları Sayfa 8 ,11 ,12, 14

 

II. Etkinlik:

 

Cevap: Konuşarak karşı tarafa söylemek istediğimizi anlatırız. Yüzmimiklerimiz ve ifadelerimizle iletişim sağlayabiliriz.

 

12. Etkinlik:

 

Göstergeleri inceleyen bilim dalı görtergebilimdir.Çağdaş göstergeler biliminin çeşitli öncüleri vardır.ancak ortak olrak düşünülen ve anılan şey sözdizim,anlambilim,edimbilim, mantık,salt sözbilim,salt dilbilgisidir.

 

13. Etkinlik:

 

 

Söylemeye gerek var mı? s-a-a-t t-e-l-e-v-i-z-y-o-n-l-u-k k-u-n-d-u-r-a

 

14.Etkinlik:

 

Anıtkabirin güvenliği...

 

sayfa 11:

1.Genelde konuşarak ve yazışarak.

2-????

3.Söylediğim sözü tekrar ederim ve böylece yanlış anlaşılma ortadan kalkar.

4.İnsanlar(canlılarda yazabilirsiniz farketmez) arasındaki mesaj alış-verişi.

5.Konuşarak, bakışarak, işaretlerle...

İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ

Konuşarak

işaret ile

bakarak

resim,simge vb. ile

dokunarak

...

 

sayfa 12:

1.İnsanlara olan sevgisini ve özlemini giderebilmek için şehre inmiştir.

2.bakışarak

3.Hayır.Dil en etkili iletişim aracıdır.

4.pas

5.Şehri unutan adam, insanlara sevgiyle yaklaştıkça insanlara iyilik yapmaya çalıştıkça, onlar anlamıyorlar, çok soğuk davranıyorlar.Belki de bu insanların kötü niyetinden kaynaklanıyor.

 

 

14.sayfa

anlama ve yorumlama 2.soru dil en onemli dil aracıdır

3.soruda heyecan işlevi

4.soru şiirsel işlev

ölçme değerlendirme

1 d-d

2.e

 

15.sayfa

1.dogru,dogru

2.E

3.dil, insanlar arasındaki iletişimi saglayan önemli bir yapıdır.toplumlar arasındaki etkileşimde dil büyük önem taşır.farklı kültürlerin farklı illeri ,farklı yaşam tarzları vardır.diller farklı olsada amaç hep aynıdır.karşımızdakini anlayabilmek ve ona anlatabilmek...kısaca bütün diller insanlar arasındaki anlaşmazlıga bir çare , bir çözümdür.

 

2010 Yılı 9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Sayfa 15,16,19,21

 

sayfa 15:ölçme ve değerlendirme

1.soru

d

d

2.soru

e

 

sayfa 16 hazırlık soruları

1-bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü manevi özelliklerin bütünüdür.

3-dil,yazı,tarih,toplumsallık

 

20.sayfa

Anlama Yorumlama

4.etkınlık

ağız,şive,insan,gelenek görenek,konuşma,lehçe denir

 

 

sayfa 19: 2.yukarıdakiverilen metinlerde konuşma dilinde yazı diline……..

KONUŞMA DİLİ YAZI DİLİ

ööretmen öğretmen

duyduuma duyduğuma

ayrılcakmışsınız ayrılacakmışsınız

iişallah inşallah

dooru doğru

diildir değildir

eyer eğer

hakkaten hakikaten

diyer diğer

öörencileriniz öğrencileriniz

üzülücez üzüleceğiz

herkez herkes

geş geç

te de

deyerinizi değerini v.b....

 

ôLÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 21:

1-) *Dil, *Yazı dili

2-)D,Y

3-)D

4-)E

5-)B

6-)D

 

ÜNİTE SONU ôLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI SAYFA 23:

 

1-)A

2-)D

3-)A

4-)E

5-)A

6-)D

7-)C

8-)C

 

SAYFA 27:

 

1. KÖKEN: soy, asıl.

3.kütüphanede kitaplar daha toplu, düzenli,herhangi bir kitap arandığında bulma kolaylığıolabileceği için sınıflandırılır.

4.dillerin hepsi ortak bir soya sahiptirve bu diller zaman içerisinde soylarından kopup kendi soylarını oluşturmaya başlar, akrabalıklar oluşur.

5.ortak dil ailesine mensup dillerin aynı yapıda olması gerekmez.çünkü diller sürekli yenilerme değişme içerisindedir, dil ailesinden kopabilir.

6.türk dili geni bir tarihe sahiptirve yenileşme içerisindeçeşitli kollara ayrılmıştırböylece daha geniş coğrafyalara ayrılmıştır.

 

1. ETKİNLİK SAYFA 29:

 

Tek Heceli Diller: Çince, Tibetçe ve Afrika dilleri.

Eklemeli diller: Türkçe, Moğolca ve Macarca.

Çekimli Diller: Arapça,İngilizce ve Fransızca.

————–

**ÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 30:

 

1-)

…….Akraba diller ya da diller ailesi denir.

…….Hint-Avrupa

 

2-) *D

*Y ==> Çünkü çekimli dildir.

*Y ==> çünkü moğolcadır.

*Y ==> Çünkü Bantu dil ailesindendir.

 

3-)E

4-)C

5-)B

6-)E

7-)A

 

Sayfa 31

 

1:türk dilini inceleyecek,kurallarını ve kaidelerinin belirleyecek bir teşkilat kurulmasını istiyor…

 

2:Türk Milleti’nin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. “Türk” sözü tarihin en eski çağlarından beri kullanılıyordu ve belirli bir kavmin yada kavimler birliğinin adı olarak mevcuttu.

Türkler’in köklü ve çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olması nedeniyle birçok bilim adamı “Türk” adının nereden geldiği hakkında araştırmalar yapmış, bu araştırmalar neticeside Türk adı ilk defa MÖ. XIV. yy’da “Tik” vveya “Tikler” adıyla geçmeye başlamıştır. Diğer bir görüşe göre ise Türk adı MÖ. XIV. yy’dan öncede varolduğudur. Zira Türk ırkının tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. Bu gerçeği kavmi ve milli mitolojilerde ve tarihi oluşumlarda izaheden eski kayıtlarda görmek mümkün olmaktadır.

 

3.din,coğrafya, ve kültürlerin farklı oluşu dilin değişmesine sebeptir

 

Sayfa 36 3. etkinlik

 

Bilge kağan yazıtı - eski türkçe göktürk dönemi

Altın yaruk - eski türkçe göktürk dönemi

Divanü lügat-it-Türk - eski türkçe karahanlı dönemi

Çalıkuşu - türkiye türkçesi

Fuzuli divanı - osmanlı türkçesi

Yunus emre divanı - eski anadolu türkçesi

Muhakemetü’l-lügateyn - çağdaş

Nutuk - türkiye türkçesi

Devlet ana - türkiye türkçesi

 

**çme Ve Değerlendirme Sayfa 38

 

1.) Göktürk

2.) Doğru,doğru,-,yanlış

3.) e)Karahanlı türkçesi

 

Sayfa 39

1) B

2) C

3) A

4) E

5) E

6) D

7) B

8) D

9)A

 

 

Sayfa 43 te

 

1.soru

üçüncü şahsın şiirinde noktalama işaretleri yok bu yüzden vurgu ve tonlamaya önem verilmez düz yazı gibi okunur ötekisinde ise vurgu ve tonlamya önem verilir çünkü nerde durup nerde sesimizi yükseltçeğimizi biliriz

2.soru

duraklama yerleri noktaların olduğu cümleler

3.soru

duraklamalar anlamı etkiler

 

 

Sayfa 45

 

1)perili köşk hikayesinde diyalog bölümleri farklı ses tonları ile söylenir.

2)farklı ses tonlarıyla ses tonları ile söylendikleri zaman değişlikler olur

3)arkasındaki:

parlıyordu=küçük ünlü uyumuna uymaz. ünlü daralması vardır.

gösterdiğim= yumuşama vardır.söyleyişiyi kolaylaştırır

tavuğu=küçük ünlü uyumunu bozar. yumuşama vardır söyleyişiyi kolaylaştırır

gözüyle=ünlü düşmesi,takılaşma,”y” kaynaştırma harfidir

hissetmeyince=ünsüz türemesi vardır söyleyişiyi kolaylaştırır.

hükmetmezdi=ünlü düşmesi vardır söyleyişiyi kolaylaştırır

görünüyor=büyük ünlü uyumuna ve küçük ünlü uyumuna uymaz !

 

Sayfa 47

5. etkinlik

Bir solukta okumaya çalıştığımız metinde noktalama işaretleri yok.Bu yüzden duraklamadan,vurguya dikkat etmeden okuyoruz. Bu da metinden hiç birşey anlamamamıza sebep oluyor.

Diğer metinde ise noktalama işaretleri var. Noktalama işaretlerine,vurguya,tonlamaya dikkat ettiğimiz için metin rahatlıkla anlaşılabiliyor.

6.etkinlik

noktalama işaretlerine ve anlama dikkat ederim

7. etkinlik

1. zorlaştırıyor

2. eder özellikle tutukluk kusuruna sahip olan kişilerde

3. evet çünkü okuması güçlü olmayan bir kişi ikinci okumada bazı boğumlama kusurlarını düzeltebilir

4. duraklardaki nefesi göstermektedir

 

4.soRuuu = O = yuvarlak-kalın-geniş

U =yuvarlak-kalın-dar

A =geniş-kalın-düz

Ö=yuvarlak-ince-geniş

E=düz-geniş-ince

I=kalın-dar-düz

İ=ince-dar-düz

 

ölçme değerlendirme

1.tonlama

durak

2.d/yEkleyen: korhan | Okunma Sayısı: 1654


Bu Kategoride En Çok Okunanlar
 • 2011-2012 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Coursebook Cevap Anahtarı
 • 2011-2012 9.Sınıf ingilizce workbook kitabı cevapları (breeze kitabı)lise 1 ingilizce workbook cevapları sayfa
 • 2011-2012 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Coursebook
 • 9.Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Kitabı Cevapları
 • 2012-2013 9.Sınıf Fizik Ders Kitabı Tüm Cevapları
 • 2011-2012 9. Sınıf Geometri Soruları Ve Cevapları
 • 2011-2012 9.Sınıf Ders Kitabı Cevapları
 • 2011-2012 9.Sınıf (lise1) coğrafya kitabı cevapları 1
 • 2011-2012 9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları
 • 9.Sınıf Sağlık Bilgisi Kitabı Cevapları 2012-2013
 • 2011-2012 9.sınıf(lise1)Kimya Kitabının Cevapları
 • 2011-2012 9. sınıf ingilizce kitabı cevapları (Anadolu lisesi)
 • 2011-2012 9.Sınıf Coğrafya Kitabı Tüm Cevapları
 • 9.Sınıf Fizik Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları
 • 2012-2013 9.Sınıf Geometri Çalışma/Ders Kitabı Cevapları
 • 2011-2012 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabının Cevapları
 • 2011-2012 9. sınıf ingilizce kitabı cevapları 1
 • 2011-2012 9.sınıf(lise1) ingilizce workbook kitabı cevapları (breeze kitabı)lise 1 ingilizce workbook cevapları sayfa
 • 10.sınıf cografya mega yayınlari ögretmen kitabı
 • 2011-2012 9.Sınıf İngilizce Coursebook Ders Kitabı Cevapları
 • 9.Sınıf Kimya Kitabı Cevapları 2012-2013
 • 2012*2013 9.Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Kitabı Cevapları
 • 2011- 2012 9. Sınıf Sağlık Bilgisi Ünite Değerlendirme Cevapları
 • 2011-2012 9.Sınıf Coğrafya Ders Çalışma Kitabı Tüm Etkinliklerin Cevapları
 • 2011-2012 9. sınıf ingilizce kitabı cevapları 3
 • 
  SON EKLENEN YAZILAR
  aile ve birey KONU ÖZETİaday öğretmen idari işler eylem planı 2015-2016Arapça 6.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016Arapça 6.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016-YENİ10.sınıf kuran-ı kerim 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016-YENİ
  Biyoloji 2015-2016 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİBiyoloji 2015-2016 10.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİBiyoloji 2015-2016 11.sınıf 2.dönem 1.yazılı sorularıBiyoloji 2015-2016 12.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİfen ve teknoloji 2015-2016 5.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİ
  fen ve teknoloji 2015-2016 6.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİfen ve teknoloji 2015-2016 7.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİfen ve teknoloji 2015-2016 8.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 5.sınıf 2015-2016 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 7.sınıf 2015-2016 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİ
  İngilizce 8.sınıf 2015-2016 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016-YENİİngilizce 2015-2016 5.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİngilizce 2015-2016 7.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 2015-2016 7.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİ
  İngilizce 2015-2016 8.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİKimya 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016-GÜNCELKimya 2015-2016 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 10.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016İngilizce 11.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016