2013-2014 9.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları : İletişim Sayfa 10-17 arası


Reklam

 9.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları : İletişim Sayfa 10-17 arası

 

9.sınıf dil ve anlatım: İletişim

Sayfa  10-17 arası

HAZIRLIK

1.İhtiyaçlarını karşılamak için başkalarının yardımına muhtaçtır.

2.a.İlk insandan günümüze insanlar iletişimi sağlamak için çeşitli yöntemler denemişlerdir. İlk başta ilkel yöntemlerle iletişimi sağlar insanlık sürekli gelişerek daha modern ve teknik bakımdan yeni iletişim araçları geliştirmiştir.

b. hayır diğer canlılar yaratıldıkları günden bu güne kadar iletişim kurma yöntemlerinde değişim olmamıştır.

3. Telefon, telgraf, mektup, mail,…gibi iletişim araçlarını kullanıyoruz.

4. Evet, hayatımızı düzenleyen birçok işaret ve levha bir anlaşma aracıdır.

5.Evet, basın özgürlüğü Atatürk ilke ve inkılaplarında bireyin haber alma özgürlüğünü ifade edebilecek bireysel hak ve özgürlüklere atıfta bulunan özellikler var.

 

Sayfa 11.

1.soru.Haşmet Gülkokan’ın en belirgin özelliği güler yüzlü olması herkesle iyi iletişim kurmasıdır.

2.Haşmet Gülkokan, günlük hayatta herkesle iyi diyalog kurabilen bir kişiliğe sahiptir. Sosyal yönü çok kuvvetli olduğu için düşüncelerini sıkılmadan istediği şekilde ifade edebilmektedir.

3. Böyle bir kişiliğe sahip olsa çevresi tarafından sevilmeyen insani ilişkileri zayıf, çevreden kopuk, içine kapanık bir kişi olurdu.

4.

İletişim -----duygu ve düşüncelerini karşıya ilettiği için önemlidir.

            ……..kendini ifade  etmeyi sağladığı  için önemlidir.

           …….. isteklerimizi karşıya iletmeyi sağladığı için önemlidir.

5.b. gönderici-----------------kanal-şifre------------------------------alıcı

   Haşmet  Bey                     hava-dil                                         masada oturanlar 

                                                     İleti

                     Haşmet Bey’in karsına söyledikleri

                                              Bağlam

                            İletişimin gerçekleştiği yer

 

6.a. iletişimin gerçekleşmemsinin nedeni iletinin alıcıya ulaşamamasıdır. Burada ileti alıcıya ulaşmış ama anlaşılamadığı için iletişim gerçekleşememiştir. İletişimin gerçekleşmesi için alıcı ile gönderici arasında bilgi alış verişinin olması gerekir.

b. Bir iletişimin olması için göndericinin gönderdiği mesajın alıcı tarafından alınması gerekir.

7.yapraklar baharın, kar kış mevsiminin, duman ateşin, şimşek, gök gürlemesinin,bayrak Türk milletinin(bağımsızlığın) göstergesidir.

8.a.birinci resim doğal gösterge, ikinci resim sosyal gösterge, üçüncü resim dil göstergesi

b. karşılıklı konuşma dil göstergesi, düğünlerimiz sosyal gösterge, güneşin doğması doğal gösterge

9.gösterilen, gösteren ve göstergenin bir arada olması gerekir. Bu üçü birleşince dil göstergesi ortay çıkar.

           (gösterilen)                                               p-o-r-t-a-k-a-l                    portakal

Kışın yenen bir meyve çeşidi                                gösteren                          gösterge

10. işaret diliyle yeni el kol hareketleri ile veya jest ve mimiklerle iletebilir.

b.Balığın kendisi doğal gösterge,trafik işaretleri ve evler sosyal gösterge,

c. beklide istediği şeyi tam olarak karşıya iletemezdi.

11. birincisinde dil dışı bir gösterge kullanılmış, insan buna bakınca o günkü hava tahmin raporlarını öğreniyor ama daha detaylı bir bilgi almak ve tam iletişim olması için ikinci iletişim yöntemi olan dil göstergesinin kullanılması lazım. Herkes dil dışı göstergeyi anlamayabilir.

a. Dil göstergesi iletişim sürecinde daha kolaylık ve süreklilik sağlar.

b. bilgileri gelecek zamana aktarmak için dil dışı göstergeler yeterli değildir.

c.Dil dışı göstergeler iletişimin tam gerçekleşmesi için yeterli değildir. Duygularımızı ifade derken bunu gösterebilecek çok fazla dildaşı gösterge yoktur.

Ç. Mecaz anlatımda dil dışı göstergeler pek kullanılamaz, bu yüzden kendi anlamının dışında başka anlamlar da kullanmak için mutlaka dil göstergesi kullanmalıyız.

 

16. sayfa

2.soru. gönderici hükümdar    ileti: Sözün ne kadar faydası….             Alıcı : Ay Toldı.

Gönderici :Ay Toldı            ileti: Sözün faydası büyüktür                  alıcı: hükümdar

3. acil bir hastanın olduğunu   itfaiye ise yangının olduğunu gösterir.

b….

4. iletişim sosyal hayatımızın bir parçasıdır. Sadece insanlarla değil diğer canlılar ile de iletişim içindeyiz.

 

. Etkinlik

 

a. Aşağıdaki metinleri canlandırmak üzere iki grup oluşturulur. Birinci grup Haşmet Gülkokan hikâyesinden alınan 1. metni alışveriş bağlamını ön plana çıkaracak şekilde, ikinci grup 2. metni sınıf bağlamını ön plana çıkara­cak şekilde canlandırır.

 

 

 

b. Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi birinci metindeki olayların sınıf bağlamında, ikinci metindeki olayların alışveriş bağlamında gerçekleşmesi durumunda nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Tartışınız. Sonuçları aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

 

b. Farklı iletişimlerin farklı mekanlarda gerçekleşmesi durumunda iletişim gerçekleşmez.

 

c. Ulaştığınız sonuçlardan hareketle bağlamın konuya, konunun da bağlama göre değişmesi ve bağlamın önemi hakkında çıkarımlarda bulununuz. Çıkarımlarınızı sözlü olarak ifade ediniz.

 

c. İletinin alıcıya ulaşması için göndericinin bunu doğru şekilde ifade etmesi  önemlidir.Ancakiletişimin hangi ortamda (bağlamda) gerçekleştiği de bir o kadar önemlidir.Örneğin yüksek sesli müzik dinlenilen bir yerde sağlıklı iletişimden söz etmek pek mümkün değildir.

 

 

 

 

 

12.  Hoş Görmelik, Taassupsuzluk (Tolerance) metninde Atatürk’e göre basın hürriyeti nasıl olmalıdır?

 

12. Kişiler düşüncelerini serbestçe ifade edebilmelilerdir.

 

13. Atatürk’e göre basın ne gibi tehlikelerle karşı karşıyadır?

 

13. Milli hükümetin tesirde kalması, para ile satın alınarak  bilgilerin gizlenmesi gibi tehlikelerle karşı karşıya

 

14. Atatürk, basını bekleyen bu tehlikelerin ortadan kaldırılması için ne gibi öneriler sunmuştur?

 

14. Öncelikle yasal sınır çizilecek, basının kendisine ahlaki prensipler teşkil edecek örgüt kurulması gibi önerileri vardır.

 

15.   Hoş Görmelik,  Taassupsuzluk (Tolerance) metninden hareketle Atatürk’ün basına ve basın hürriyetine verdiği önemi belirleyerek defterinize yazınız.

 

15. Bambaşka bir toplum ve özgür bir gelecek için önemli olduğunu düşünür.

 

 

 

ANLAMA – YORUMLAMA

 

 

 

1. Günümüz dünyasında iletişim imkânları çok ilerlediği hâlde savaşlar ve anlaşmazlıkların çok olması neye bağlanabilir? Bu savaşlar ve anlaşmazlıkların en aza indirilmesiyle iletişim arasında nasıl bir ilgi kurulabilir? Tartışınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

 

1. İletişim olunca insanları illa ki de her şeyin günlük güneşli olması beklenmez. İnsanlar iletişimde karşısındakinin ne istediği bazen çok iyi bilir ama insanların hırsları, aç gözlülükleri çatışmaların olmasına neden olur. İletişimde çatışma çıktığı zaman eksik olan tek şey EMPATİdir.

 

 

 

2. Aşağıdaki metinde geçen iletişim sürecini belirleyerek verilen şemaya yazınız.

 

Gönderici         :   Hükümdar

Alıcı                    :Aytoldı

 

İleti                       :Sözün ne kadarı fayda sağlar, ne kadarı zarar getirir?

 

Gönderici           : Aytoldı

Alıcı                      : Hükümdar

 

İleti                       :Fazla sözün ve az   sözün ne olduğu

 

 

 

3. a. Ambulans ve itfaiyenin siren çalarak gitmesi nelerin göstergesidir? Yandaki noktalı yerlere yazınız.

 

a. Ambulans siren çalınca hasta olduğu, itfaiye siren çalınca yangın olduğu anlamındadır.

 

b. Resim, şekil, işaret ve vücut diliyle gerçekleşen birer gösterge söy­leyiniz.

 

b.

 

4.   Yandaki   şema   incelendiğinde iletişimin önemi ile ilgili neler söylenebilir?

 

5.   Atatürk’ün   “Basın,   milletin   umumi sesidir.” düşüncesinden ne anlıyorsunuz? Atatürk’ün bu görüşü ile günümüz basın dünyasının işlevi arasında bir ilişki var mıdır? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

 

5. Atatürk bu sözle basının bir toplumun ortak ve genel duyguları ve fikirlerinin yansıtıcısı olduğunu belirtmiştir. Günümüz basın dünyası da halkın ortak duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır.

 

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 

MUHTAR

 

Kapı çalındığı zaman Kırkayak Hanife Hanım sokağa çıkmak üzere mantosunu giymekle meşguldü. “Bu da kim sabah sabah?” diye söylenerek kapıyı açtı. Elinde gazete kâğıdına sarılı bir kapla İlyas’ın karısını görünce

 

gülümsedi.

 

Hoş geldin Firdevs, dedi. “Dışarı mı çıkıyordun teyze ?” “Çıkıyordum amma acelesi yok. Gel gel.”

 

Kapının dibindeki bir kaç basamakla çıkılan kerevetli odaya girdiler. Her taraf tertemizdi. Oda sabun ve ıslak tahta kokuyordu:

 

Firdevs elindeki kabı gazetelerden çıkardı. Sahan kapağını kaldırdı. Tepeleme telkadayıfı dolu tabağı duvara dayalı muşamba örtülü yemek masasının üstüne koydu.

 

“Annem gönderdi teyze.” dedi. “Gözlerinden öptü.”

 

Fikret ARIT

 

1.  Muhtar metninde geçen iletişim sürecinde kullanılan iletişim ögelerini iletişim tablosu üzerinde gösteriniz.

 

Gönderici: Firdevs Hanım

Alıcı: Kırkayak Hanife Hanım

İleti: “Dışarı mı çıkıyordun?”

Dönüt: “Çıkıyordum  amma acelesi yok.”

Bağlam: ev

Kanal: Hava

Şifre: Dil

 

 

2.  Muhtar metninde iletişim kurarken dil göstergesi dışında başka hangi göstergeler kullanılmıştır?

 

2. Jest ve mimikler, gazete, sabun

 

3.  Muhtar metninde “gazete” ve “sabun” göstergelerinin oluşma sürecini belirleyiniz.

 

3. s.a.b.u.n  >varlığı anlatan sesler =sabun(varlığı gösteren kelime)  >dil göstergesi

 

   g.a.z.e.t.e> varlığı anlatan sesler=gazete (varlığı gösteren kelime)  >dil göstergesi

 

4.  Aşağıdaki iletişim süreçlerinden hangisinde gönderici ve alıcı doğru şekilde verilmiştir?

 

4. CEVAP:B

 

5  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

 

Her göstergede  GÖSTEREN ve GÖSTERİLEN olur

 

Bir iletişimde iletinin gönderildiği kişiye, iletinin hedefine ALICI denir.

 

6. Aşağıdaki iletişim ögelerini, resimdeki karşılıklarıyla eşleştiriniz.

 

Alıcı: Kedi

 

Gönderici: Çocuk

 

Bağlam: Park ya da oyun alanı, arazi

İleti: Gel kedicik, pisi pisi

Şifre: Dil, Konuşma

 

7.  Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 

Dil dışı göstergelerle gerçekleştirilen iletişim, dil ile gerçekleştirilen iletişimden daha kullanışlıdır. ( Y   )

Her iletişim bağlama göre farklı nitelik kazanır. (  D  )

Bir göstergenin ses yönünü gösteren, anlam yönünü gösterilen karşılar. ( D  )

 

8.  “Günlük hayat ve iletişim” konulu kısa bir yazı yazınız.

8. Cevabı size kalmış..

 

9.  Atatürk neden basın özgürlüğüne önem vermiştir?

 

9.  Atatürk bu sözle basının bir toplumun ortak ve genel duyguları ve fikirlerinin yansıtıcısı olduğunu belirtmiştir. Günümüz basın dünyası da halkın ortak duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır.

 

 Reklam


Ekleyen: korhan | Okunma Sayısı: 894


Bu Kategoride En Çok Okunanlar
 • 2011-2012 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Coursebook Cevap Anahtarı
 • 2011-2012 9.Sınıf ingilizce workbook kitabı cevapları (breeze kitabı)lise 1 ingilizce workbook cevapları sayfa
 • 2011-2012 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Coursebook
 • 9.Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Kitabı Cevapları
 • 2012-2013 9.Sınıf Fizik Ders Kitabı Tüm Cevapları
 • 2011-2012 9. Sınıf Geometri Soruları Ve Cevapları
 • 2011-2012 9.Sınıf Ders Kitabı Cevapları
 • 2011-2012 9.Sınıf (lise1) coğrafya kitabı cevapları 1
 • 2011-2012 9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları
 • 9.Sınıf Sağlık Bilgisi Kitabı Cevapları 2012-2013
 • 2011-2012 9.sınıf(lise1)Kimya Kitabının Cevapları
 • 2011-2012 9. sınıf ingilizce kitabı cevapları (Anadolu lisesi)
 • 2011-2012 9.Sınıf Coğrafya Kitabı Tüm Cevapları
 • 9.Sınıf Fizik Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları
 • 2012-2013 9.Sınıf Geometri Çalışma/Ders Kitabı Cevapları
 • 2011-2012 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabının Cevapları
 • 2011-2012 9. sınıf ingilizce kitabı cevapları 1
 • 2011-2012 9.sınıf(lise1) ingilizce workbook kitabı cevapları (breeze kitabı)lise 1 ingilizce workbook cevapları sayfa
 • 10.sınıf cografya mega yayınlari ögretmen kitabı
 • 2011-2012 9.Sınıf İngilizce Coursebook Ders Kitabı Cevapları
 • 9.Sınıf Kimya Kitabı Cevapları 2012-2013
 • 2012*2013 9.Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Kitabı Cevapları
 • 2011- 2012 9. Sınıf Sağlık Bilgisi Ünite Değerlendirme Cevapları
 • 2011-2012 9.Sınıf Coğrafya Ders Çalışma Kitabı Tüm Etkinliklerin Cevapları
 • 2011-2012 9. sınıf ingilizce kitabı cevapları 3
 •