9.Sınıf Matematik İşçi Problemleri Cevaplı Test Çöz


Reklam

1.            5 işçinin 6 günde yaptığı işin 4 katını 8 işçi                kaç günde yapar?

 

A)            10                           B)            12                           C)           15                           D)           16                           E)            24

 

 

 

 

2.            Bir işi iki işçi birlikte yapmak istiyorlar. I. İşçi           bu işi yalnız olarak 15 günde, II. İşçi ise yalnız          olarak 30 günde yapabiliyor. Birlikte bu iş                 kaç günde tamamlanır?

 

A)            8                             B)            10                           C)           11                           D)           12                           E)            17,5

 

 

 

 

3.            Üç işçinin çalışma hızları 2, 3, 6 sayıları ile               orantılıdır. Herhangi bir işi üçü birlikte 20 günde bitirebildiklerine göre, aynı işi yavaş      çalışan işçi tek başına kaç günde bitirir?

 

A)            80                           B)            110         C)           120         D)           130         E)            140

 

 

 

 

 

4.            Aynı işi A işçisi 12 günde, B işçisi 6 günde                yapmaktadır. Birlikte işe başlıyorlar, 3 gün               çalıştıktan sonra B işten ayrılıyor. Geriye       kalan işi tek başına A kaç günde yapar?

 

A)            1                             B)            2                             C)           3                             D)           4                             E)            5

 

 

 

 

5.            A işçisi 9 gün çalışarak bir işin  ini yapıyor.          B işçisi de kalan işi 4 günde tamamlıyor. Bu            iki işçi birlikte çalışsalardı işi kaç günde               yapabilirlerdi?

 

A)            6                             B)            6         C)           7                             D)           7         E)            7

 

 

6.    6 usta bir işi 10 günde, 15 çırak aynı işi 8           günde bitirdiğine göre 1 usta ve 4 çırak bu işi          kaç günde bitirir?

 

A)            22                           B)            21                           C)           20                           D)           18                           E)            16

 

 

 

 

7.            A  ile B  bir işi birlikte 10 günde, B  ile C  aynı          işi 12 günde, A  ile C  aynı işi birlikte 15      günde bitiriyorlar. Üçü aynı işi kaç günde            bitirirler?

 

A)            4                             B)            5                             C)           6                             D)           7                             E)            8

 

 

 

8.            Ali bir işi 2x günde, Veli aynı işi  günde                yapıyor. Birlikte 1 gün çalıştıklarında işin           sini yaptıklarına göre, Ali tek başına kaç              günde yapabilir?

 

A)            22                           B)            24                           C)           28                           D)           32                           E)            36

 

 

 

 

9.            A’nın bir günde yaptığı iş B’nin yaptığı işin                 yarısı, B’nin yaptığı iş ise C’ninkinin yarısıdır.           Üçü birlikte bu işi 16 günde bitiriyorlar. C işi     kaç günde yapar?

 

A)            112                        B)            56                           C)           46                           D)           32                           E)            28

 

 

 

 

10.          Özdeş iki musluğun 12 saatte doldurduğu bir          havuzda önce birinci musluk açılıyor. Bir süre sonra da ikinci musluk açılıyor.

                Havuz toplam 15 saatte dolduğuna göre, ikinci musluk kaç saat açık kalmıştır?

 

A)            6                             B)            7                             C)           8                             D)           9                             E)            10

 

 

1)C 2)B 3)B 4)C 5)A 6)C 7)E 8)C 9)E 10)D

11.          İki işçi bir işi birlikte 6 günde bitirebiliyorlar.             Birinci işçi 2 gün, ikinci işçi 3 gün                çalıştığında işin  si bitmiş oluyor. Birinci     işçi işin tamamını tek başına kaç günde    bitirebilir?

 

A)            18                           B)            16                           C)           14                           D)           12                           E)            10

 

 

 

12.          Bir işçi bir işin  ini bitirdikten sonra, kalan           işin  ini 4 günde bitirebiliyor. Bu işin       tamamını kaç günde bitirebilir?

 

A)            15                           B)            13                           C)           12                           D)           10                           E)            8

 

 

 

13.          Bir musluk boş bir havuzu  x  saatte           dolduruyor. Bu musluktan akan su miktarı               %25 arttırılınca, boş havuzu 12 saatte    doldurmaktadır. Buna göre  x  kaçtır?

 

A)            18                           B)            17                           C)           16                           D)           15                           E)            14

 

 

 

 

14.          Bir musluk boş bir havuzu 8 saatte             doldurabiliyor. Havuzun hacmi 4 katına     çıkartılıp, musluğun akış hızı  oranında                 azaltılırsa, havuz kaç saatte dolar?

 

A)            84                           B)            62                           C)           50                           D)           48                           E)            32

 

 

 

 

15.          İki işçi bir işi birlikte 6 günde bitiriyorlar. İkisi           beraber 2 gün çalıştıktan sonra, birinci işçi              işi bırakıyor. Kalan işi ikinci işçi tek başına 10   günde bitiriyor.

                Buna göre ikinci işçi bu işi yalnız başına kaç           günde bitirir?

 

A)            12                           B)            15                           C)           18                           D)           20                           E)            25

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

11)D 12)A 13)D 14)D 15)B 16)C 17)A 18)D 19)D

 

 Reklam


Ekleyen: korhan | Okunma Sayısı: 533


Bu Kategoride En Çok Okunanlar
 • 9.Sınıf Testleri-Konu Özetleri-Yazılıları
 • 9.Sınıf Çözümlü Basit Eşitsizlikler Testleri İndir-Çöz
 • Çözümlü Yüzde-Faiz Problemleri Testleri 9.Sınıf
 • 9.Sınıf Çözümlü Üslü Sayılar Testleri İndir-Çöz
 • Çözümlü Rasyonel Sayılar Testleri 9.Sınıf
 • 9.Sınıf Çözümlü Sayı-Kesir Problemleri Testleri İndir-Çöz
 • 9.Sınıf Matematik Kümeler Çözümlü Sorular
 • 9.Sınıf Çözümlü Mutlak Değer Testleri İndir-Çöz
 • 9.Sınıf Çözümlü Denklem Çözme Testleri İndir-Çöz
 • 9.Sınıf Çözümlü Rasyonel Sayılar Testleri İndir-Çöz
 • 9.Sınıf Çözümlü Oran-Orantı Testleri İndir-Çöz
 • 9.Sınıf Çözümlü Köklü Sayılar Testleri-YGS
 • 9.Sınıf Çözümlü Karışım Problemleri Testleri -YGS
 • 9.Sınıf Çözümlü Faktöriyel Testleri İndir-Çöz
 • 9.Sınıf Çözümlü Hız Problemleri Testleri İndir-Çöz
 • 9.Sınıf Çözümlü Modüller Aritmetik Testleri İndir-Çöz
 • Karmaşık Sayıların Tarihçesi
 • 9.Sınıf Çözümlü Yaş Problemleri Testleri İndir-Çöz
 • 9.Sınıf Çözümlü Tek-Çift ve Ardışık Sayılar Testleri İndir-Çöz
 • Çözümlü Üslü Sayılar Testleri İndir-9.Sınıf
 • 9.Sınıf Matematik Kümeler Konu Anlatımı
 • 9.Sınıf Matematik Deneme Sınavı İndir-Çöz
 • 9.Sınıf Çözümlü Karışım Problemleri Testleri İndir-Çöz
 • 9.Sınıf Matematik Mantık Önermeler Çözümlü Sorular İndir
 • 9.Sınıf Çözümlü Asal Sayılar Testleri İndir-Çöz
 •