Kpss Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Neden Gereklidir Konu Özeti


Reklam

Rehberlik ve psikolojik danışmanın ne olup ne olmadığı, ilkeleri, amaçları, sınırlılıkları ve yararlandığı bilim dallarından yukarıda bahsedilmiştir. Bunlara dayanarak rehberlik ve psikolojik danışmanın okullarda neden gerekli olduğu hususlarına bir göz atalım.
 
Bu hususları şöyle sıralayabiliriz:
Okul çeşitlerinin artması; Yaşamın gittikçe karmaşık bir yapı alması, hayata adam yetiştirmek ve hazırlamakla yükümlü olan okulların çeşidini de artırmıştır İlköğretimi bitiren bir çocuğun girebileceği bir çok orta dereceli okul mevcuttur. Bu okulların her birisinin giriş koşulları ve öğrenciye sağladığı avantajlar farklı farklıdır. Çocuğun ve ailesinin bu hususlarda yanlış bilgiler edinmemesi ve bocalaması için rehberlik hizmederine ihtiyaç vardır.
Öğrencinin karşılaştığı sorunlar yalnızca okul seçme problemi değildir. Girdiği okulun dalları arasından kendi yetenek, ilgi ve kişilik yapısına en müsait olanı seçmesi gereklidir. Ayrıca girdiği programda bir çok seçmeli ders olabilir. Öğrenciler bir çok seçmeli ders arasından kendi amaçlarına en uygunlarını seçme, programı aksatmadan zamanında mezun olamama problemleri ile karşılaş-mamalıdırlar. Çocukların bu hususlarda da rehberlik hizmetlerine ihtiyaçları vardır
Okul yapısındaki değişme ve gelişmeler;

bilim ve yaşamdaki değişiklerin bir sonucu olarak günümüz okullarında da kendi yapılarında değişikliklere gitme ihtiyacı duymaktadırlar. Ders sayısı artırılabiliniyor veya bazı derslerin süresi kısaltılıyor, bazı dersler konulup bazıları kaldırılıyor. Bu deşikliğe en güzel örnek olarak; bilgisayar ve yabancı dil derslerinin ilköğretimin birinci kademesinde zorunlu hâle getirilmesini verebiliriz. Yine herkesin çocuğunu okutmak istemesi ve yetersiz imkanlardan dolayı sınıflar kalabalıklaşmakta böyle olunca da herkese ayrı ayrı program uygulanamamaktadır. Bundan dolayı da sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Okulların bir başka işlevi de çocuğu demokratik yaşama hazırlamaktır. Çocuk okuldayken başkalarının haklarına saygılı olmayı
öğrenecektir. Tüm bunlar yaşama etkin bir şekilde uyum gösterebilmek için gerekli birer davranıştır. Çocuğun bu davranışları kazanmasında rehberlik hizmetleri zorunludur.

Boş zamanlan değerlendirme gereksinimi; bilim ve teknikte sağlanan gelişmeler çalışma hayatında insan gücünden daha fazla tasarruf etmeyi sağlamıştır. Böyle olunca da insanların daha fazla boş zamanları olmuştur. İnsanların bu boş zamanlarını kendilerini geliştirmek için kullanmaları gerekir. Bu alışkanlığın da en iyi verilebileceği kurum okullardır. Okullarda da bu alışkanlığın ka-zandırılabilmesi için rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ihtiyaç vardır.
Meslek seçiminin önemi; İnsanların hayatlarında en önemli dönüm noktalarından birini yapacakları işi seçmeleri oluşturur. Bu bir anlamda gireceği okulu seçmek demektir. Bunun için çocuğun özellikleriyle yapacağı işin bağdaşması gereklidir. Bunu yapabilmek de ancak bilimsel bir inceleme yapmakla mümkün olur. Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile öğrenciye bu konuda da yardım edilmiş olunur.
Okullarda uyumsuzluk sorunları; okullardaki öğrenci sayısının artması bilim ve teknikteki ilerlemeler köyden kente göçlerin artması gibi çeşitli nedenlerden dolayı yaşam her geçen gün karmaşık bir hâl almaktadır. Bu da insanın çevresi ile etkin ve başarılı uyum sağlamasını güçleştirmektedir. Bunun sonucunda hırsızlık, yalan söyleme, okuldan kaçma, kabadayılık gibi uyum sorunları ortaya çıkmaktadır. Tüm bu sorunları ortadan kaldırabilmek için iyi bir rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti uygulanmaktadır.

öğrenci başansızlıklari; okullarda önemli sayıda öğrenci başarısız olmaktadır. Bu başarısızlığın nedenleri okul koşulları, öğretmen kişiliği, öğretim yöntemi, aile, çevre hatta öğretim programının yetersizliği de olabilir. Sebep ne olursa olsun bu başarısızlığın sonucunda ülkemiz ekonomisi zarar görmektedir. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile bu konuya da eğilerek sorunun çözümüne kendi imkanları dahilinde yardımcı olabilmektedir.Reklam


Ekleyen: korhan | Okunma Sayısı: 121


Bu Kategoride En Çok Okunanlar
 • EĞİTİM FELSEFESİ KONU ÖZETİ
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • SINIF YÖNETİMİ KONU ÖZETİ
 • EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ
 • ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME DERS NOTLARI
 • REHBERLİK KONU ÖZETİ İNDİR
 • ÖGRETİM İLKE VE TEKNİKLERİ KONU ÖZETİ
 • ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KISA NOTLARI İNDİR
 • ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KISA DERS NOTLARI 2013
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ-KISA NOTLARI
 • SINIF YÖNETİMİ KONU ÖZETİ-KISA NOTLARI
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ 2012
 • REHBERLİK KONU ÖZETİ-KISA NOTLARI
 • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ-2012-2013
 • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ İNDİR
 • PROGRAM GELIŞTIRME KONU ÖZETİ İNDİR
 • ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KONU ÖZETİ 2012
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ
 • EĞİTİM YÖNETİMİ VE EĞİTİM SİSTEMLERİ ve EĞİTİMLE İLGİLİ PROJELER KONU ÖZETİ
 • ÖĞRETME ÖĞRENME YAKLASIMLARI KONU ÖZETİ
 • ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KONU ÖZETİ
 • PROGRAM GELIŞTIRME KONU ÖZETİ
 • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ
 • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONU ÖZETİ
 • 
  SON EKLENEN YAZILAR
  2014-2015 8. Sınıf Türkçe Atatürkten Anılar metni Cevapları sayfa 43 442014-2015 8. sınıf matematik ders ve çalışma kitabı cevapları2014-2015 8. sınıf Matematik Çalışma-Ders kitabı Cevapları2014-2015 8. Sınıf Matematik Meb Çalışma Kitabı 87-90 ve 147'nin cevapları2014-2015 8. sınıf inkılap tarihi Sayfa 54 İstiklal Madalyası Etkinliğinin Cevapları
  2014-2015 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabının Soruları ve Cevapları2014-2015 8. sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı sayfa 71,72,73,74,75,76,77,78 Cevapları2014-2015 8. Sınıf İngilzice Pasifik Çalışma Kitabı Cevapları2014-2015 8. sınıf İngilizce ders kitabı 6. ünite cevapları2014-2015 8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabının Cevapları
  2014-2015 8. sınıf İngilizce 14.ünite ders kitabı cevapları2014-2015 8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122 Cevapları2014-2015 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Çalışma Kitabının Tüm Cevapları2014-2015 7.Sınıf Türkçe Pasifik Çalışma Kitabı 169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180 Cevapları2014-2015 7.Sınıf Türkçe Koza Pasifik Çalışma Kitabı Cevapları 110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-
  2014-2015 7.Sınıf Türkçe Kitabı 2.Tema Sayfa Milli Kültür Cevapları2014-2015 7.Sınıf Türkçe ÇK 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Cevapları2014-2015 7.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabının 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52 Cevapları2014-2015 7.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 40-41-42-43-44-45 Cevapları2014-2015 7.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 34-35-36-37 Cervapları
  2014-2015 7.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Pasifik Yayınları Cevapları2014-2015 7.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 160-161-162-163-164-165-166-167-168-169 Cevapları2014-2015 7.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 127-128-129-130-131-132 Sayfalarının Cevapları2014-2015 7.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131 Sayfalarının Cevapları2014-2015 7.Sınıf 7.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 95-96-97-98-99-100-101-102-103-104 Cevapları