Kpss Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Neden Gereklidir Konu Özeti


Reklam

Rehberlik ve psikolojik danışmanın ne olup ne olmadığı, ilkeleri, amaçları, sınırlılıkları ve yararlandığı bilim dallarından yukarıda bahsedilmiştir. Bunlara dayanarak rehberlik ve psikolojik danışmanın okullarda neden gerekli olduğu hususlarına bir göz atalım.
 
Bu hususları şöyle sıralayabiliriz:
Okul çeşitlerinin artması; Yaşamın gittikçe karmaşık bir yapı alması, hayata adam yetiştirmek ve hazırlamakla yükümlü olan okulların çeşidini de artırmıştır İlköğretimi bitiren bir çocuğun girebileceği bir çok orta dereceli okul mevcuttur. Bu okulların her birisinin giriş koşulları ve öğrenciye sağladığı avantajlar farklı farklıdır. Çocuğun ve ailesinin bu hususlarda yanlış bilgiler edinmemesi ve bocalaması için rehberlik hizmederine ihtiyaç vardır.
Öğrencinin karşılaştığı sorunlar yalnızca okul seçme problemi değildir. Girdiği okulun dalları arasından kendi yetenek, ilgi ve kişilik yapısına en müsait olanı seçmesi gereklidir. Ayrıca girdiği programda bir çok seçmeli ders olabilir. Öğrenciler bir çok seçmeli ders arasından kendi amaçlarına en uygunlarını seçme, programı aksatmadan zamanında mezun olamama problemleri ile karşılaş-mamalıdırlar. Çocukların bu hususlarda da rehberlik hizmetlerine ihtiyaçları vardır
Okul yapısındaki değişme ve gelişmeler;

bilim ve yaşamdaki değişiklerin bir sonucu olarak günümüz okullarında da kendi yapılarında değişikliklere gitme ihtiyacı duymaktadırlar. Ders sayısı artırılabiliniyor veya bazı derslerin süresi kısaltılıyor, bazı dersler konulup bazıları kaldırılıyor. Bu deşikliğe en güzel örnek olarak; bilgisayar ve yabancı dil derslerinin ilköğretimin birinci kademesinde zorunlu hâle getirilmesini verebiliriz. Yine herkesin çocuğunu okutmak istemesi ve yetersiz imkanlardan dolayı sınıflar kalabalıklaşmakta böyle olunca da herkese ayrı ayrı program uygulanamamaktadır. Bundan dolayı da sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Okulların bir başka işlevi de çocuğu demokratik yaşama hazırlamaktır. Çocuk okuldayken başkalarının haklarına saygılı olmayı
öğrenecektir. Tüm bunlar yaşama etkin bir şekilde uyum gösterebilmek için gerekli birer davranıştır. Çocuğun bu davranışları kazanmasında rehberlik hizmetleri zorunludur.

Boş zamanlan değerlendirme gereksinimi; bilim ve teknikte sağlanan gelişmeler çalışma hayatında insan gücünden daha fazla tasarruf etmeyi sağlamıştır. Böyle olunca da insanların daha fazla boş zamanları olmuştur. İnsanların bu boş zamanlarını kendilerini geliştirmek için kullanmaları gerekir. Bu alışkanlığın da en iyi verilebileceği kurum okullardır. Okullarda da bu alışkanlığın ka-zandırılabilmesi için rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ihtiyaç vardır.
Meslek seçiminin önemi; İnsanların hayatlarında en önemli dönüm noktalarından birini yapacakları işi seçmeleri oluşturur. Bu bir anlamda gireceği okulu seçmek demektir. Bunun için çocuğun özellikleriyle yapacağı işin bağdaşması gereklidir. Bunu yapabilmek de ancak bilimsel bir inceleme yapmakla mümkün olur. Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile öğrenciye bu konuda da yardım edilmiş olunur.
Okullarda uyumsuzluk sorunları; okullardaki öğrenci sayısının artması bilim ve teknikteki ilerlemeler köyden kente göçlerin artması gibi çeşitli nedenlerden dolayı yaşam her geçen gün karmaşık bir hâl almaktadır. Bu da insanın çevresi ile etkin ve başarılı uyum sağlamasını güçleştirmektedir. Bunun sonucunda hırsızlık, yalan söyleme, okuldan kaçma, kabadayılık gibi uyum sorunları ortaya çıkmaktadır. Tüm bu sorunları ortadan kaldırabilmek için iyi bir rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti uygulanmaktadır.

öğrenci başansızlıklari; okullarda önemli sayıda öğrenci başarısız olmaktadır. Bu başarısızlığın nedenleri okul koşulları, öğretmen kişiliği, öğretim yöntemi, aile, çevre hatta öğretim programının yetersizliği de olabilir. Sebep ne olursa olsun bu başarısızlığın sonucunda ülkemiz ekonomisi zarar görmektedir. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile bu konuya da eğilerek sorunun çözümüne kendi imkanları dahilinde yardımcı olabilmektedir.Reklam


Ekleyen: korhan | Okunma Sayısı: 181


Bu Kategoride En Çok Okunanlar
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • EĞİTİM FELSEFESİ KONU ÖZETİ
 • SINIF YÖNETİMİ KONU ÖZETİ
 • EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ
 • REHBERLİK KONU ÖZETİ İNDİR
 • ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME DERS NOTLARI
 • ÖGRETİM İLKE VE TEKNİKLERİ KONU ÖZETİ
 • ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KISA NOTLARI İNDİR
 • ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KISA DERS NOTLARI 2013
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ-KISA NOTLARI
 • SINIF YÖNETİMİ KONU ÖZETİ-KISA NOTLARI
 • REHBERLİK KONU ÖZETİ-KISA NOTLARI
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ 2012
 • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ-2012-2013
 • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ İNDİR
 • PROGRAM GELIŞTIRME KONU ÖZETİ İNDİR
 • ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KONU ÖZETİ 2012
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ
 • EĞİTİM YÖNETİMİ VE EĞİTİM SİSTEMLERİ ve EĞİTİMLE İLGİLİ PROJELER KONU ÖZETİ
 • ÖĞRETME ÖĞRENME YAKLASIMLARI KONU ÖZETİ
 • ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KONU ÖZETİ
 • PROGRAM GELIŞTIRME KONU ÖZETİ
 • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ
 • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONU ÖZETİ
 • 
  SON EKLENEN YAZILAR
  Cümlenin-Ögeleri-Test-Soruları8.Sınıf Cümle Öğeleri TestiÖzgün Karne Görüşleri 1.dönem1.Dönem Manili Karne Görüşleri (Şiirli Karneler)1.DÖNEM KARNE İÇİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  KARNEYE YAZILABİLECEK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 2015En Güzel Öğretmen Karne Görüşleri 20159. Sınıf İngilizce ders kitabı A1.1 MEB Cevapları Sayfa 8012. Sınıf Geometri Aydın Yayıncılık Cevapları Sayfa 5912. Sınıf Geometri Aydın Yayıncılık Cevapları Sayfa 60
  12. Sınıf Geometri Aydın Yayıncılık Cevapları Sayfa 6112. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları MEB Sayfa 3812. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları MEB Sayfa 392014-2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 322014-2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34
  2014-2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 352014-2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 372014-2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 382014-2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 392014-2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 41
  2014-2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 422014 2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 4312. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı PAŞA Cevapları SAYFA 1612. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı PAŞA Cevapları SAYFA 1712. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı PAŞA Cevapları SAYFA 18