VARLIK FELSEFESİNİN KONUSU KONU ÖZETİ-DERS NOTU


Reklam

VARLIK FELSEFESİNİN KONUSU
Varlık felsefesinin (ontolojinin) konusu varlıktır. Başka bir değişle, felsefenin
genel olarak varlığı konu edinen dalına varlık felsefesi denir. Varlık felsefesi varlığın
ilk nedenlerini ve ilk ilkelerini konu edinir ve onu araştırır. Kısaca varlık felsefesinin
konusu varlıkla ilgili her şeydir. Varlık ise var olan her şeydir. Varlık felsefesi
Aristoteles'in ilk felsefe dediği disiplindir. Ona göre ilk felsefe; "Var olanı, var olan
olarak, saf halde ele almak" tır.
Felsefede varlık çok geniş anlamlar içermektedir. "Varlık" ın bazı farklı anlamlarını
şöyle açıklayabiliriz.
. Felsefede varlık, "töz" anlamına gelir. Töz, var olmak için kendisinden başka
hiçbir şeye gereksinim duymayan varlıktır. Tözün bir başka anlamı da değişmelerin gerçekleştiği kalıcı varlıktır. Örneğin zihin veya madde bu anlamda
birer tözdür.
. Felsefede varlıkla ilgili, gerçek varlık ve düşünülen varlık ayrımı yapılır. Ağrı dağı,
çam ağacı ve ege denizi birer gerçek varlıktır. Kaf dağı, peri, ve deniz kızı yalnızca
düşünülen varlıklardır.
1. Bilime Göre Varlık
Bir çok anlamda kullanılan varlık hem felsefenin hem de bilimin konusu olmuştur.
Bilimin varlığı ele alış biçimiyle felsefenin ele alış biçimi çok farklıdır. Felsefe varlığı
bir bütün olarak, parçalara ayırmadan ele alır. Varlığın var olup olmadığını sorgular.
Bilim ise varlığın var olup olmadığını sorgulamaz. Uzay ve zamanda var olan yani
insan zihninden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu kabullenir. Sonra da bu gerçek-
liğin yasasına ulaşmak için araştırma yapar.
Bilim, varlığı incelerken onu bir bütün olarak ele almaz ve incelemez. Her bilim
dalı varlığın bir parçasını ele alır ve onu araştırır. Örneğin, biyoloji canlı organizmayı,
fizik hareketi, astronomi yıldızları, kimya maddeyi konu edinir.
Mantık ve matematik gibi formel bilimlerin dışında özellikle doğa bilimleri varlığı
materyalist bir bakış açısıyla ele alırlar. Bu bilimler için varlık, uzayda yer kaplayan, eni
boyu ve derinliği olan bir nesnedir. Buna göre varlık madde cinsinden bir varlıktır.
Somut bir varlığa sahip olduğu için de gözlemlenebilir ve üzerinde deney yapılabilir bir
nesnedir.
Bilime göre varlık akıl yoluyla bilinebilir bir özelliğe sahiptir. Akıl sayesinde bil-
imsel bilgiler üretilir. Yine bilimde varlık neden sonuç ilişkisine bağlı olarak varlığa
gelir.
Varlık konusunda bir tutumu açıklamakta yarar vardır. Özellikle mikro fizikte
nötrino ve kuvark vb. parçacıklar da varlık olarak görülmektedir. Bu parçacıklar gerçekte
varlıkları kanıtlanamadıkları zamanda da kuramsal olarak var kabul edilmişlerdir.
Araştırmaların sürdürebilmesi için bu kavramlar, kuramsal olarak var kabul edilmekteydiler.
2. Felsefe Açısından Varlık
Tarihsel olarak bakıldığında felsefenin varlık sorunuyla başladığını söyleyebiliriz.
Nitekim MÖ 624-546 yılları arasında İzmir'in güneyinde yer alan Milet kentinde
yaşamış olan Thales (Tales) evrenin ana maddesinin ne olduğunu sorgulamışlardır.
Evrenin ana maddesinin su olduğunu, her şeyin sudan meydana geldiğini ve yine suya
dönüşeceğini ileri sürmüştür
Felsefenin varlığa yaklaşımını şöyle özetleyebiliriz:
* Felsefe, varlığın var olup olmadığını, varsa ne olarak var olduğunu araştırır. Dış
dünyadaki varlıkların gerçek mi? yoksa görünüşten mi ibaret olduğunu sorgular.
Bunun için felsefenin varlığa yaklaşımı eleştireldir.
* Felsefe varlığa var olarak yaklaştığında varlığı genel olarak bir bütün olarak ele alır.
* Felsefe varlığı akıl yoluyla açıklar ve temellendirmeye çalışır.Reklam


Ekleyen: korhan | Okunma Sayısı: 2204


Bu Kategoride En Çok Okunanlar
 • BİLGİ KURAMI KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • SİYASET-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • BİREY VE DEVLET İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-TANIM NEDİR DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ- AKIL İLKELERİ (MANTIK İLKELERİ) DERS NOTU
 • TOPLUMSAL SAPMA KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • DİN FELSEFESİNİN KONUSU KONU ÖZETİ
 • BİLİME FARKLI YAKLAŞIMLAR KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • TOPLUMSAL GRUPLAR KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-ÖNERME DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-KIYAS (TASIM) DERS NOTU
 • AHLAK YASASININ EVRENSEL DİNLERE GÖRE TEMELLENDİRİLMESİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • DİN-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • ESTETİĞİN TEMEL KAVRAMLARI KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • YGS-LYS PSİKOLOJİ ÖĞRENME KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • YGS-LYS SEMBOLİK MANTIK KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • BİLİNCİN DEĞİŞİK BİÇİMLERİ KONU ÖZETLERİ-DERS NOTU
 • KARMAŞA - DÜZEN - ÜTOPYA KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • VARLIK FELSEFESİNİN KONUSU KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • METAFİZİK - ONTOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • EKONOMİ-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • EVRENSEL AHLAK YASASININ VARLIĞNI KABUL EDENLER KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-KLÂSİK MANTIK DERS NOTU
 • BİLİM FELSEFESİNDE KLASİK GÖRÜŞ VE ELEŞTİRİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ- MANTIĞIN TARiHÇESi DERS NOTU
 • 
  SON EKLENEN YAZILAR
  Dyn-Ed İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Seminer ÇalışmasıÖğretmen Seminer Çalışması:Okul Aile ve Çevre İşbirliğinin Önemine İlişkin Değerlendirme 2015Okul Aile ve Çevre İşbirliğinin Önemine İlişkin Değerlendirme Seminer ÇalışmasıÖğretmen Seminer Çalışması Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Öğrenci Merkezli Eğitimi 2015Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Öğrenci Merkezli Eğitimi Seminer Çalışması
  Öğretmen Seminer Çalışması:Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Etkili İletişim Teknikleri 2015Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Etkili İletişim Teknikleri Seminer ÇalışmasıÖğretmen Seminer Çalışması BEP Hazırlama Teknikleri 2015BEP Hazırlama Teknikleri Seminer ÇalışmasıÖğretmen Seminer Çalışması Değerler Eğitimi
  Değerler Eğitimi Öğretmen Seminer Çalışması 2015Değerler Eğitimi Öğretmen Seminer ÇalışmasıKalem Tutamaya Hazırlık Oyunları2015/2016 1.sınıf Uyum Haftası ProğramıÖğretmenler İçin Mesleki Eğitim Çalışmaları Seminer Konuları 2015
  Mesleki Eğitim Çalışmaları Seminer Konuları 2015Haziran Dönemi Seminer Konuları 20152015 Haziran Dönemi Öğretmen Seminer KonularıÖğretmen Karne Görüş Yazıları MEB 2015Karne Sözleri, Karne Görüşleri 2015
  Karne Görüşü Örnekleri 2015KARNEYE YAZILABİLECEK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 20152.dönem öğretmen karne görüşü yazıları 20151.Sınıf Öğretmenleri İçin Karne Görüşleri 2015ağaçlandırma çalışmaları