VARLIK FELSEFESİNİN KONUSU KONU ÖZETİ-DERS NOTU


Reklam

VARLIK FELSEFESİNİN KONUSU
Varlık felsefesinin (ontolojinin) konusu varlıktır. Başka bir değişle, felsefenin
genel olarak varlığı konu edinen dalına varlık felsefesi denir. Varlık felsefesi varlığın
ilk nedenlerini ve ilk ilkelerini konu edinir ve onu araştırır. Kısaca varlık felsefesinin
konusu varlıkla ilgili her şeydir. Varlık ise var olan her şeydir. Varlık felsefesi
Aristoteles'in ilk felsefe dediği disiplindir. Ona göre ilk felsefe; "Var olanı, var olan
olarak, saf halde ele almak" tır.
Felsefede varlık çok geniş anlamlar içermektedir. "Varlık" ın bazı farklı anlamlarını
şöyle açıklayabiliriz.
. Felsefede varlık, "töz" anlamına gelir. Töz, var olmak için kendisinden başka
hiçbir şeye gereksinim duymayan varlıktır. Tözün bir başka anlamı da değişmelerin gerçekleştiği kalıcı varlıktır. Örneğin zihin veya madde bu anlamda
birer tözdür.
. Felsefede varlıkla ilgili, gerçek varlık ve düşünülen varlık ayrımı yapılır. Ağrı dağı,
çam ağacı ve ege denizi birer gerçek varlıktır. Kaf dağı, peri, ve deniz kızı yalnızca
düşünülen varlıklardır.
1. Bilime Göre Varlık
Bir çok anlamda kullanılan varlık hem felsefenin hem de bilimin konusu olmuştur.
Bilimin varlığı ele alış biçimiyle felsefenin ele alış biçimi çok farklıdır. Felsefe varlığı
bir bütün olarak, parçalara ayırmadan ele alır. Varlığın var olup olmadığını sorgular.
Bilim ise varlığın var olup olmadığını sorgulamaz. Uzay ve zamanda var olan yani
insan zihninden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu kabullenir. Sonra da bu gerçek-
liğin yasasına ulaşmak için araştırma yapar.
Bilim, varlığı incelerken onu bir bütün olarak ele almaz ve incelemez. Her bilim
dalı varlığın bir parçasını ele alır ve onu araştırır. Örneğin, biyoloji canlı organizmayı,
fizik hareketi, astronomi yıldızları, kimya maddeyi konu edinir.
Mantık ve matematik gibi formel bilimlerin dışında özellikle doğa bilimleri varlığı
materyalist bir bakış açısıyla ele alırlar. Bu bilimler için varlık, uzayda yer kaplayan, eni
boyu ve derinliği olan bir nesnedir. Buna göre varlık madde cinsinden bir varlıktır.
Somut bir varlığa sahip olduğu için de gözlemlenebilir ve üzerinde deney yapılabilir bir
nesnedir.
Bilime göre varlık akıl yoluyla bilinebilir bir özelliğe sahiptir. Akıl sayesinde bil-
imsel bilgiler üretilir. Yine bilimde varlık neden sonuç ilişkisine bağlı olarak varlığa
gelir.
Varlık konusunda bir tutumu açıklamakta yarar vardır. Özellikle mikro fizikte
nötrino ve kuvark vb. parçacıklar da varlık olarak görülmektedir. Bu parçacıklar gerçekte
varlıkları kanıtlanamadıkları zamanda da kuramsal olarak var kabul edilmişlerdir.
Araştırmaların sürdürebilmesi için bu kavramlar, kuramsal olarak var kabul edilmekteydiler.
2. Felsefe Açısından Varlık
Tarihsel olarak bakıldığında felsefenin varlık sorunuyla başladığını söyleyebiliriz.
Nitekim MÖ 624-546 yılları arasında İzmir'in güneyinde yer alan Milet kentinde
yaşamış olan Thales (Tales) evrenin ana maddesinin ne olduğunu sorgulamışlardır.
Evrenin ana maddesinin su olduğunu, her şeyin sudan meydana geldiğini ve yine suya
dönüşeceğini ileri sürmüştür
Felsefenin varlığa yaklaşımını şöyle özetleyebiliriz:
* Felsefe, varlığın var olup olmadığını, varsa ne olarak var olduğunu araştırır. Dış
dünyadaki varlıkların gerçek mi? yoksa görünüşten mi ibaret olduğunu sorgular.
Bunun için felsefenin varlığa yaklaşımı eleştireldir.
* Felsefe varlığa var olarak yaklaştığında varlığı genel olarak bir bütün olarak ele alır.
* Felsefe varlığı akıl yoluyla açıklar ve temellendirmeye çalışır.Reklam


Ekleyen: korhan | Okunma Sayısı: 1834


Bu Kategoride En Çok Okunanlar
 • BİLGİ KURAMI KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • SİYASET-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-TANIM NEDİR DERS NOTU
 • BİREY VE DEVLET İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ- AKIL İLKELERİ (MANTIK İLKELERİ) DERS NOTU
 • DİN FELSEFESİNİN KONUSU KONU ÖZETİ
 • BİLİME FARKLI YAKLAŞIMLAR KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • TOPLUMSAL SAPMA KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-ÖNERME DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-KIYAS (TASIM) DERS NOTU
 • TOPLUMSAL GRUPLAR KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • ESTETİĞİN TEMEL KAVRAMLARI KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • YGS-LYS SEMBOLİK MANTIK KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • YGS-LYS PSİKOLOJİ ÖĞRENME KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • DİN-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • BİLİNCİN DEĞİŞİK BİÇİMLERİ KONU ÖZETLERİ-DERS NOTU
 • AHLAK YASASININ EVRENSEL DİNLERE GÖRE TEMELLENDİRİLMESİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • KARMAŞA - DÜZEN - ÜTOPYA KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • VARLIK FELSEFESİNİN KONUSU KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • METAFİZİK - ONTOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • EVRENSEL AHLAK YASASININ VARLIĞNI KABUL EDENLER KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-KLÂSİK MANTIK DERS NOTU
 • EKONOMİ-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ- MANTIĞIN TARiHÇESi DERS NOTU
 • YGS-LYS SOSYOLOJİ TOPLUMSAL KURUMLAR KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • 
  SON EKLENEN YAZILAR
  2014-2015 7.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 Cevapları2014-2015 7.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 cevapları2014-2015 7.Sınıf İngilizce 12.ünitenin Cevapları2014-2015 7.sınıf ingilizce 13.ünite (Özgün Yayınları) Cevapları2014-2015 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Sayfa 30 ve 30.Etkinlik Cevapları
  2014-2015 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabının Sayfa 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Cevapları2014-2015 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabının Sayfa 51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 Cevapları2014-2015 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Sayfa 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70 Cevapları2014-2015 7.Sınıf 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Sayfa 18-19 Cevapları2014-2015 7.Sınıf Fen Çalışma Kitabı Sayfa 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 Cevapları
  2014-2015 7.Sınıf A Step To English Ders Kitabı Sayfa 13-14-152014-2015 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Pasifik Yayınları Sayfa 36-37-38 Cevapları2014-2015 7. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 27 ve 28. Sayfalarının Cevapları2014-2015 7. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 962014-2015 7. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 9-10-11-12-13-14. Sayfa Cevapları
  2014-2015 6.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 129,130,131,132,134, 135-140 Cevapları2014-2015 6.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 108-109-110-111-112 113 Cevapları2014-2015 6.Sınıf Matematik Kümeler, Doğal Sayılar, Tam Sayılar Konu Anlatımı ve Testler Çözümleri2014-2015 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı 2.Ünite Kesirlerde Çarpma İşlemi Cevapları2014-2015 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı 1.Ünite Değerlendirme Soru ve Cevapları
  2014-2015 6.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları2014-2015 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları2014-2015 6.Sınıf Matematik 2.Ünite Kalansız Bölünebilme Kuralları Ders Kitabı Cevapları2014-2015 6.Sınıf Matematik 2.Ünite EKOK, EBOB Ders Kitabı Cevapları2014-2015 6.Sınıf Matematik 2.Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları